Montessori vs Tradițional

Comparație între educația Montessori si educația tradițională

Montessori
Tradițional
- educatorul are un rol non-intervenţionist în clasă
- educatorul/profesorul este centrul atenţiei, al clasei şi al activităţii
- mediul şi metoda încurajează autodisciplina
- educatorul/profesorul este cel care impune disciplina
- predarea este, în principal, individuală
- predarea se face la toată clasa
- grupele sunt alcătuite din copii de vârste diferite (de la 3 la 6 ani, de la 6 la 9 ani, de la 9 la 12 ani, etc.)
- grupele se formează cu copii de aceeaşi vârstă
- lucrul în grup îi încurajează pe copii să înveţe singuri şi să se ajute reciproc
- toate cunoştinţele sunt date de către educator/profesor
- copilul îşi alege singur activitatea
- copilul are un orar fix al activităţilor, stabilit de educator/profesor sau de școală
- copilul descoperă singur conceptele, cu ajutorul materialelor auto-corective
- în procesul de conceptualizare, copilul este dirijat de educator/profesor
- copilul lucrează atâta timp cât doreşte la proiectul pe care îl alege singur
- copilul are un timp de lucru stabilit de educator/profesor
- copilul învață în ritmul propriu
- ritmul instruirii este fixat de grup şi de orar
- materialul îl ajută pe copil să-şi descopere greşelile
- educatorul/profesorul corectează greşelile prin repetări, pedepse şi recompense
- copilul îşi consolidează învăţarea prin repetiţie şi prin sentimentul reușitei
- consolidarea învăţării se face din exterior
- în clasă există materiale care se adresează tuturor simţurilor şi ajută la o învăţare totală
- există foarte puţine materiale pentru dezvoltarea senzorială
- copilul poate lucra acolo unde doreşte, se deplasează prin clasă şi vorbeşte cu cine doreşte, fără a perturba activitatea altora; poate alege să lucreze şi în grup
- copilul are scaunul/locul său propriu: i se cere să stea liniştit, să asculte şi să participe în timpul lecţiilor cu toată clasa
- se organizează un program Montessori de participare a parinţilor la procesul de educaţie
- implicarea parinţilor este redusă şi voluntară, si de multe ori doar materială

 
Copyright © 2007-2017 Montessori School of Bucharest. All rights reserved