Curriculum

La Montessori School of Bucharest - Școala Montessori București comparăm cerințele din curriculum național cu cel Montessori, pentru a ne asigura că toate ariile obligatorii din sistemul tradițional sunt acoperite.

Natura expansivă și scopul curriculumului Montessori oferă copiilor posibilitatea de a acoperi multe subiecte care nu sunt cuprinse în programa școlară tradițională.

Curriculumul Montessori este organizat ca un plan ascendent de informații intercorelate. Lecțiile sunt introduse în mod simplu și concret în primii ani de școală și sunt reintroduse de mai multe ori de-a lungul anilor, la niveluri din ce în ce mai ridicate de abstractizare și complexitate. Fiecare materie este corelată cu celelalte. O lecție conduce firesc la multe alte lecții.

În acord cu metoda care îl reprezintă cel mai bine, copilul exersează capacități și atinge obiective prin folosirea unei game variate de materiale Montessori. Copilul trece treptat și în ritm propriu, de la concret la înțelegerea abstractă. Când sunt introduse conceptele, se începe cu întregul și se trece apoi către studierea mai în amănunt a părților. Fiecare temă principală a celor trei ani cuprinsă în curriculum este studiată în profunzime și din ce în ce mai abstract.


Limbaj

Cerc.JPG

Educația Montessori are o viziune holistică asupra cititului. Aceasta include conștientizarea sunetelor din cuvinte și a fonemelor, unități tematice cu accent pe discipline culturale, cercuri de literatură și proiecte de cercetare. 


Studierea gramaticii și a sintaxei se îmbină cu studierea literaturii. O idee de bază în metoda Montessori este aceea că scrisul (analiza cuvântului) precede cititul (care este sinteza). Copiii descoperă rolul esențial al limbajului scris în dezvoltarea civilizației umane. Limbajul devine un instrument de bază atât pentru explorare cât și pentru exprimarea orală și scrisă.


Matematică

Matematica în clasa Montessori este foarte sistematică, orientată pe proces, și progresează în mod logic în etape de complexitate crescândă. Toate materialele Montessori de matematică îl conduc pe copil de la înțelegerea concretului la abstractizare, în acord cu principiul conform căruia procesul și înțelegerea trebuie să fie înaintea memorizării.

Învățarea geometriei furnizează, de asemenea, baza pentru studierea arhitecturii și a designului.

Microscope.JPG

Științe culturale

• Științele naturii - astronomie, biologie, zoologie, geologie, fizică.

• Științele sociale - geografie, istorie, elemente culturale ale societății românești.

Datorită grupului multi-vârstă, lecțiile de prezentare variază de la lecții individuale la grupuri mici și la prezentări pentru întregul grup. Copiii realizează proiecte creative de cercetare, la început cu ajutorul învățătorului și apoi singuri.


 Legătura dintre pamânt, floră, faună și viața umană este subliniată de o abordare ecologică. Copiii descoperă faptul că oamenii își adaptează nevoile esențiale în funcție de diferențele de zonă geografică, de climă sau de resurse naturale.


Educație fizică și educație pentru sănătate

Exercițiul fizic de fiecare zi este la fel de important ca cel intelectual. Sănătatea fizică, socială și emotională, siguranța și prevenirea, sănatatea personală și sănatatea comunității sunt câteva din obiectivele educației pentru sănatate.


Muzică și arte vizuale

Piano1.jpg

Muzica: Pornind de la exerciții de ascultare a sunetelor din jur, trecând prin exerciții de ritm și de recunoaștere a instrumentelor muzicale, copiii își dezvoltă abilitățile folosind atât materiale specifice cât și instrumente muzicale.


 Artele vizuale: Într-o clasă de învățământ primar, zona artelor conține următoarele tehnici și materiale: lut și alte materiale de modelat, materiale pentru colaj/mozaic, creioane, cretă, creioane colorate, carioca, cerneală, acuarele și vopseluri, tehnici de pictură, hârtie, materiale textile


Limbi străine

Engleza constituie o arie curriculară în sine și copiii vorbesc și studiază zilnic această limbă. În plus, materialele pentru științele naturii sunt procurate din străinătate și conțin denumirile animalelor/plantelor/rocilor/planetelor etc. în engleză. La acestea, educatorii adaugă etichete cu denumirile românești, astfel încât copiii studiază noțiunile bilingv. Franceza este introdusă în curriculum de două ori pe săptămână.


Utilizarea calculatorului

Considerăm că în primii ani de școală sunt necesare cunoștințele de informatică doar în măsura în care ele constituie un sprijin pentru obținerea informațiilor utile celorlalte arii curriculare. În următorii ani va fi respectată programa tradițională, cu profesor specializat.

Religie

Educația spirituală este încurajată, dar nu impusă. Părinții au libertatea de a alege participarea sau neparticiparea copilului lor la orele de religie.


Exploring.jpg

Activități extracurriculare

Explorarea fiecărei discipline este completată cu excursii în afara clasei, la biblioteci, muzee, observatorul astronomic, gradina botanică, spital, aeroport, etc. În timpul anului școlar se organizează excursii sau tabere. 


Copiii sunt cei care decid unde doresc să meargă și tot ei sunt cei care organizează aceste evenimente. Colaborăm cu muzee, Grupul de Cercetași, Crucea Roșie și cu alți parteneri pentru implementarea programelor anuale.

Activitățile opționale includ activități artistice (instrument muzical, balet, pictură), activități pentru dezvoltarea gândirii (șah, Mindlab), activități sportive (karate). Oferta școlii se diversifică și se extinde în funcție de opțiunile copiilor și ale părinților.


 
Copyright © 2007-2017 Montessori School of Bucharest. All rights reserved